تبلیغات
اخلاق در پژوهش های پزشکی - اخبار کمیته کشوری اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی
اخلاق در پژوهش های پزشکی
Ethical Issues in Medical Research
اخبار کمیته کشوری اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی
مرتبه
تاریخ : شنبه 13 خرداد 1391


تصویب قانون الحاق دو بند به قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور در مجلس شورای اسلامی در خصوص اخلاق در پژوهش:

 ماده واحده ـ بندهای زیر به عنوان بندهای (17) و (18 ) به ماده (7) قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب1364 الحاق می‌گردد :
17
ـ تخلف از ضوابط و مقررات اخلاق در پژوهشهای علوم پزشکی که از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و براساس کدهای حفاظت آزمودنی انسانی مورد تأیید این وزارتخانه اعلام می‌گردد .
18
ـ سوء استفاده از مالکیت معنوی یافته‌های پژوهشی نظری و عملی دیگران که قبلاً نتایج آنها منتشر و یا به ثبت رسیده است .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/11/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.

بقیه خبرها در ادامه مطلب

 تهیه پیش نویس دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی در علوم پزشکی:

دکتر محمد واسعی، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ظهر پنجشنبه در نشست تخصصی کشوری بررسی پیش نویس دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی در علوم پزشکی در محل دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به تهیه‌ی پیش نویس دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی در علوم پزشکی گفت: رشد پژوهش در کشور ایجاب می‌کند که این موضوع به طور جدی پیگیری شود. این یک اصل است که هر چه تعداد تولیدات محصول پژوهشی بیشتر شود خطای آن نیز بیشتر می‌شود و این دستورالعمل، پیشگیری از وقوع این خطاها است. واسعی خاطرنشان کرد: ما وظیفه داریم به هر حال احتمال تخلف پژوهشی را در نظر بگیریم. در حال حاضر در دانشگاه‌های علوم پزشکی به صورت سلیقه‌‌ای در این زمینه اقدام می‌شود و با توجه به نبود دستورالعمل کشوری، این نقیصه باید برطرف شود. وی با اشاره به لزوم رعایت انصاف و عدالت در رسیدگی به تخلفات پژوهشی گفت: برای تهیه این دستورالعمل از آیین نامه‌های بیش از 10 کشور استفاده شده و باید توجه داشت که اگر برای تخلفات کوچک جرایم سنگین و برعکس آن تعیین شود اعتماد اعضای هیئت علمی سلب می شود. معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت یادآور شد: در تعیین مجازات برای تخلفات پژوهشی قصدمان تنها تهذیب جامعه است و هیچ گونه رافتی در جرم‌های اثبات شده نخواهیم داشت اما در مقابل در برابر ظن و گمان و شک نیز خواهیم ایستاد و اگر کسی شک و تردید ایجاد کرد نیز با او برخورد می شود .

واسعی اضافه کرد: بخش‌های مختلف دستورالعمل شامل تعریف‌ها و مصداق‌های تخلفات پژوهشی در تحقیقات علوم پزشکی، روش استاندارد برای رسیدگی به تخلفات پژوهشی، ساختار اداری و تشکیلاتی برای رسیدگی به تخلفات، جریمه‌های متناسب با تخلفات صورت گرفته، اصول اصلی رسیدگی به تخلفات شامل حفاظت از افراد، صحت و صداقت، حسن نیت و جلوگیری از خسارت می‌شود. وی گفت: مصداق‌های تخلفات پژوهشی که مشمول رسیدگی این دستورالعمل شامل داده‌سازی، تحریف و دستکاری فریبکارانه داده‌ها و نتایج تحقیق،‌ سرقت علمی، انتشار مجدد مقاله، نویسنده مهمان، نویسنده پنهان، عدم رعایت اصول اخلاقی در پژوهشهای علوم پزشکی و عدم اظهار تعارض منافع است. معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت افزود: هریک از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی که در زمینه تحقیقات پزشکی فعالیت دارند با ایجاد ساختاری مناسب و تشکیل هیئت رسیدگی به تخلفات پژوهشی مسئولیت رسیدگی به تخلفات مربوطه را به عهده خواهند داشت. واسعی گفت: مراحل رسیدگی به تخلفات پژوهشی بر اساس گزارشی که توسط افراد، مراکز و گروه‌های حقیقی یا حقوقی دریافت می‌شود فعال خواهند شد و همچنین وزارت بهداشت، دانشگاه‌ها و مراکز علمی موظفند طبق برنامه‌ای منظم با نظارت بر تقحیقات و انتشارات عملی کشور موارد مشکوک به تخلف پژوهشی را تعیین کرده و برای رسیدگی به هیئت تخلفات پژوهشی معرفی کند. وی اضافه کرد: اداره رسیدگی به تخلفات پژوهشی در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت تشکیل شده و علاوه بر پشتیبانی و ارائه مشاوره و آموزش‌های لازم به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات در دانشگاه‌ها موظف است به اعتراض دانشگاه‌ها رسیدگی کند و همچنین رسیدگی به گزارش‌ها و تخلف‌های رسیده مربوط به مدیران ارشد دانشگاه‌ها و تخلفاتی که در بخش‌های ستادی وزارت بهداشت اتفاق افتاده است به عهده هیئت مرکزی رسیدگی به تخلفات است. معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت افزود: رسیدگی به تخلفات پژوهشی دارای مراحل مختلفی است که باید با نهایت و جدیت پیگیری شود که این مراحل به طور خلاصه شامل وصول گزارش‌ها، تصمیم بررسی گزارش‌ بروز تخلف و شروع مراحل رسیدگی، بررسی اولیه مبنی و تصمیم به پیگیری رسیدگی، تحقیق و بازرسی با هدف تایید گزارش تخلف پژوهشی، و تعیین نوع و شدت تخلف، رسیدگی به اعتراضات، تصمیم‌گیری و صدور رای نام برد. واسعی گفت: انتظار می‌رود با اجرای این آئین نامه و اجرای آن در دانشگاه‌ها، تخلفات پژوهشی به درستی تعیین شده و رسیدگی‌ها به روش مناسب صورت گیرد و در رسیدگی به تخلفات کمیته‌های بررسی و تحقیق تعیین می‌کنند که آیا شواهد موجود دلالت بر وجود تخلف پژوهشی دارد و تخلف عمدی و فریبکارانه بوده و یا اینکه به دلیل غفلت اتفاق افتاده است .

ارائه کداخلاقی در نشرمقالات علمی/ رسیدگی به تخلفات پژوهشی در دستورکار:

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در خصوص راهکارهای نشریات علوم پزشکی برای پیشگیری از تخلف گفت: رعایت کد اخلاقی در نشر مقالات موضوعی است که در وزارت بهداشت پیگیری می شود. دکتر محمد واسعی در پاسخ به خبرنگار مهر در زمینه تعامل با وزارت علوم در زمینه رسیدگی به تخلفات پژوهشی افزود: می توانیم در زمینه هایی که امکان همگونی وجود دارد با یکدیگر همکاری کنیم البته در این میان باید توجه داشت که در مسائل پزشکی امکان همگونی صددرصدی وجود ندارد. وی در خصوص مصادیق تخلفات پژوهش گفت: در کمیته کشوری اخلاق در پژوهش پزشکی مصادیق تخلفات بررسی نمی شود بلکه تنها موارد ارجاعی به این کمیته مورد بررسی قرار می گیرد. واسعی با ناچیز توصیف کردن میزان تخلفات پژوهشی در دانشگاههای علوم پزشکی گفت: این موارد بسیار کم بوده است و وزارت بهداشت به دلیل اینکه حتی یک مورد را هم در این زمینه زیاد می داند، مصادیق را در دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی در علوم پزشکی تعیین خواهد کرد .

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در خصوص راهکارهای نشریات علوم پزشکی برای پیشگیری از تخلف سرقت ادبی گفت: رعایت کد اخلاقی در نشر مقالات موضوعی است که در وزارت بهداشت پیگیری می شود که در این کدها مشخص شده است که نویسنده ها و سردبیران برای نشر مقالات باید چه نکاتی را رعایت کنند. وی اضافه کرد: در کنار این موضوع این مسئله مورد اهمیت است حد و مرز و حقوقناشر، محقق و دانشگاه مشخص شود . تدوین و نهادینه کردن اصول اخلاقی در انتشارات علوم پزشکی، انتظار میرود گام بسیار مهمی برای پیشگیری از تخلفات و بد اخلاقی های پژوهشی خواهد بود.
طبقه بندی: اخبار، 
ارسال توسط [امیر رمضانی]
ساعت
سخن روز
سخنان بزرگان
فروشگاه همراهان
tebyan
لینک های مفید
لینک های مرتبط
tebyan tebyan tebyan tebyan tebyan tebyan
اخبار مرتبط
امکانات جانبیدر این وبلاگ
در كل اینترنت

خبرنامه وبلاگ

نرم افزارهای لازم
Adobe Acrobat Reader v9.3 Foxit Reader 4
WinRAR v3.92 WinZip 14.5 Internet_Download_Manager_v6.07.8 Orbit Downloader v4.0.0.2 Orbit Downloader v4.0.0.2 Orbit Downloader v4.0.0.2 Orbit Downloader v4.0.0.2 Orbit Downloader v4.0.0.2 Orbit Downloader v4.0.0.2 Orbit Downloader v4.0.0.2

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ

دانلود آهنگ